Waiting list

8 March 13:00 - 17:00RISE Bioekonomi - STOCKHOLM

Fempack 8th of March

We are celebrating the international womens day by organising fempack on the 8th of March in Stockholm. The professional womens network within the packaging value chain. 

The event is starts at one o’clock and ends at five o’clock. We will have speakers talking about developments in packaging and sustainability. There will be a lot of time for networking activities to develop your network and to find new colleagues in the industry. 

Packbridge 

”Connecting ideas for the future of the Packaging industry”Schedule

Doors open

30min

Introduction

10min

Packaging research

20min

How to think and act sustainability

30min

Networking break

30min

Behavioural leadership

60min

Networking break

20min

My relationship with packaging - Group discussions

30min

Celebration and mingle

40min

END

10min

Anna Broodh
Senior Packaging Consultant | RISE Research Institutes of Sweden

The future of packaging research

Read more

Zsofia Réger
Packaging Developer @ Axfood

Sustainability with packaging

Working to develop and maintain well-functioning consumer and retail packaging in terms of design, function and materials in line with Axfood AB's sustainability policies and value chain, adapted to the respective brand. 

Read more

Sophia Klintborg
Leg psykolog/Organisationskonsult @ Moment Psykologi

Vad är egentligen ett team och vad är egentligen teamutveckling?

"Teamwork" är ett begrepp som används i olika sammanhang och kan ha varierande betydelse beroende på vem som tillfrågas. Under en timmes workshop kommer teamutveckling att presenteras utifrån ett forskningsinriktat perspektiv, dvs vi skippar floskler och myter och fokuserar på:

- Vad ett team är
- Vilka förutsättningarna för teamarbete är
- När det är att föredra och när det kan ha motsatt effekt att arbeta i team
- Hur samarbete och effektivitet kan förbättras med hjälp av teamarbete

Sophia Klintborg

Sophia Klintborg är legitimerad Psykolog och organisationskonsult på Moment Psykologi i Stockholm. Hon arbetar med att utveckla arbetsgrupper samt ledarskap i frågor som bland annat rör mål, motivation, konflikter och stress. Sophia har sin grund inom beteendeanalys och inlärningsteori


Read more

Packbridge
@tpsbypackbridge tony@packbridge.se

Packbridge is an international packaging cluster established in 2010. 

RISE Innventia

The RISE-institutes Innventia, SP and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. 

Helena Lindh
helena.lindh@tetrapak.com

Environment Executive @ Tetra Pak 

Viveka Lahger
viveka.lahger@upmraflatac.com

Technical Sales Sweden @ UPM Raflatac

Sofia Erixon
sofia.erixon@orklafoods.se

Packaging Development Engineer @ Orkla Foods Sweden AB

Hanna Wallteg
Hanna.Wallteg@ecolean.se

Marketing assistant @ Ecolean

Karla Marie B. Paredes
karla_marie.batingan_paredes@design.lth.se

Ph.D Student @ Lund University 

All you need to know

Our aim is to create events and activities that puts you and your needs in the centre. You, as a participant to our events or if you are creating activities together with us. 

Waiting list